Книги / Виноградарство.
Виноградарство. Друге перероблене і доповнене видання. За редакцією професора С. О. Мельника.

 ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР, Київ - 1961.

Від видавництва.

  Державне видавництво сільськогосподарської літератури УРСР в 1961 році видає друге доповнене і перероблене видання книги «Виноградарство», в якій узагальнено передовий досвід колгоспів і радгоспів у галузі виноградарства та показані наукові досягнення за останні роки.

  В книзі висвітлюються біологія виноградної лози, заходи по вирощуванню садивного матеріалу, закладання виноградників і догляд за молодими та плодоносними насадженнями. Значне місце відведено механізації робіт на виноградниках, застосуванню нових машин і технологічних схем їх роботи.

  В розділі «Організація праці» зроблено розрахунки витрат праці на окремих агротехнічних комплексах, що сприяє більш рівномірному і певному використанню наявної робочої сили. Крім того, подано технологічні карти, для окремих, найбільш трудомістких процесів у виноградарстві.

  У складанні книги взяли участь: розділу 1-го — кандидат с.-г. наук І. О. Китаєв, розділу ІІ-го — кандидати с.-г. наук В. І. Габович  і Є. К. Плакида, розділу IIІ-го — кандидат с.-г. наук О С. Комарова і доктор біологічних наук П. К. Айвазян, розділу IV-гo — кандидат с.-г. наук О. Г. Мішуренко та науковий працівник Я. Б. Герман, розділу V-гo — кандидати с.-г. наук О. Г. Мішуренко, В. Д. Корнійчук та науковий працівник Я. Б. Герман, розділу VI-го — кандидати с.-г. наук М. М. Коваль, В. Д. Корнійчук, Г. Ф. Турянський, Л. Т. Нікіфорова та науковий працівник М. І. Нагорний, розділу VII—- науковий працівник Л, Ю. Киркопуло, розділу VIII — науковий працівник П. П. Череватенко та кандидат с.-г. наук Є. К. Плакида, розділу IX — науковий працівник Я. Б. Герман.

  Зауваження та побажання щодо цієї книги просимо надсилати на адресу: Київ, вул. Полупанова, 10, Держсільгоснви дав УРСР.

  Редактор О. М. Белоусова Обкладинка художника М. А Страхольота  Художній редактор Ф. М. Гриб Технічний редактор С. А. Черевацький Коректори О. О. Самохваленко, А. Г. Колбенкова