Книги / Прискорене розмноження винограду.
Догляд за чубуками в парнику.

ДОГЛЯД ЗА ЧУБУКАМИ В ПАРНИКУ

  За чубуками, які висаджені в парник, потрібний ду­же старанний догляд. Навіть незначне порушення необ­хідного режиму чи недбайливість щодо його додержан­ня може викликати в’янення чубуків, підсихання їх, об­пікання, охолоджування, а це призводить до загибелі рослин.

  В парниках треба підтримувати високе зволоження повітря і піску, особливо в перші 7—9 днів після садін­ня. Для цього чубуки й внутрішню сторону рам збриз­кують водою з температурою не нижче 20° по 5—8 разів на день залежно від стану погоди, не допускаючи в’я­нення листків.

  При збризкуванні рами піднімають на підставки, а по закінченні збризкування — опускають. Цим одночас­но забезпечується й провітрювання парника. Ознакою достатнього зволоження повітря в парнику є наявність крапель води на нижній стороні скла рам. Пісок має бути завжди помірно вологим. Зайва вода з парника повинна стікати, щоб не виникло заболо­чування.

  Температуру в парниках підтримують в межах 25—30°, не допускаючи зниження її нижче 18—20° та підви­щення понад 35°. Вдень температуру підтримують вище 25°. На ніч вона може трохи спадати, проте не нижче 20°. Температури піску і повітря в парнику мають бути приблизно на одному рівні, проте бажано, щоб темпе­ратура піску була на 1—2° вища, ніж температура повіт­ря. Це особливо важливо буває при проведенні розмно­ження в ранні строки, коли температура в парнику вза­галі понижена порівняно до оптимальної, при якій чубу­ки швидко окорінюються.

  У прохолодну погоду парник та геліотеплички на ніч закривають матами, щоб не допустити надмірного охолодження. Теплиці в міру потреб мусять бути забезпе­чені засобами опалення, особливо при окоріненні чубу­ків у ранні строки (квітень, перша половина травня), а також в періоди похолодання. Бажано, щоб стелажі пі­дігрівались знизу. Тоді при несподіваному погіршенні погоди завжди буде можливість додержувати оптималь­ного режиму.

  В теплі та гарячі години дня, коли є загроза пере­грівання парників, їх прикривають циновками, виготов­леними з дранки або комишу, або частково прикривають матами так, щоб в парник проникало денне розсіяне світло, а також забілюють рами. В теплицях вікна рам парничків на стелажах в гарячу пору дня притіняють газетним папером, забілюють скло теплиці крейдою зсе­редини, часто зволожують повітря в теплиці з розпи­лювача і провітрюють її; коли цього не досить, то при­тіняють теплицю зовні циновками. В ранішні та вечірні години парників не притіняють, щоб створити умови найкращого їх освітлення.

  В усіх випадках до притінення парників вдаються лише тоді, коли іншими засобами не можна запобігти перегріванню парників. Треба мати на увазі, що для успішного окорінення чубуків їм потрібне денне світло для асиміляції.

  При недодержанні необхідного режиму: при надмір­ному затіненні, надмірному зволоженні (заливанні), за­надто загущеному садінні і зниженому температурному режимі, при використанні старих, непродезинфікованих рам і коробів, в парниках буде масове загнивання чу­буків.

  При належному догляді через 7—10 днів після ви­саджування в парник на нижніх кінцях чубуків з’явля­ються зачатки корінців. Починаючи з цього часу, пар­ники треба провітрювати. Провітрювання починають, піднімаючи рами на ніч. З дня на день поступово збіль­шують час провітрювання, підвищуючи на цей час воло­гість повітря в теплиці. На 12—13-й день рами залиша­ють піднятими цілу добу. В цей час корені на чубуках досягнуть близько 5 см, а де-не-де помічається пробу­дження і верхівок пасинків. Рослини з коренями до 5— 8 см слід пересадити в землю для вирощування з них саджанців.

  При належному догляді за парниками пересаджу­вання провадять приблизно на 14—15-й день після са­діння чубуків на вкорінення. Чубуки, які ще не дали коріння, але мають здоровий вигляд, на деяким час за­лишають в парнику, висаджуючи їх підряд, а ті, що за­гинули, видаляють. 

 

  Читать далее...