Дружба.
ВИНОГРАД / Саженцы универсальных сортов / 107
Виноград сорта Дружба

 Срок созревания - ранний (115-125 дней);

 Масса грозди - 220-280 грамм;

 Масса ягоды - 4-5 грамм, 22х23мм;

 Кусты - среднерослые;

 Морозостойкость -23°С;

 Устойчивость к болезням - высокая. Дружба.  Сорт ранній, спільної болгаро-російської селекції (Інститут виноградарства і виноробства м. Плевен і ВНДІВіВ ім. Я.І. Потапенко м. Новочеркаськ).  Отриманий у результаті схрещування Міскет кайлишкі х П-51/23 (Зоря Півночі х Мускат гамбурзький) і ХУП-2/4 (Мускат гамбурзький х Сейв Вілар 12375).  Районований у 1994 р. в Південній зоні.

   Листя середні, трилопатеві, середньорозсічені, слабо-сетчатоморщіністие, світло-зелені, слабопухнасті. Квітка двостатева.  Грона середні і великі (маса 220-280 г).  Ціліндричні з сильноразвитим крилом, пухкі або помірно щільні.

   Ягоди середні і майже округлі, від жовто-зеленої до янтарно-жовтого забарвлення з сильним восковим нальотом, часто із засмагою.  Шкірочка тонка, міцна.  М'якоть соковита з дуже гармонійним смаком і мускатним ароматом.  Сила росту кущів середня.  Визрівання лози відбувається до 85%.

   Сорт Дружба володіє високою морозостійкістю, практично стійкий до мілдью, у нього підвищена стійкість до оїдіуму і сірої гнилі.  Коефіцієнт плодоношення 1,2.  Відрізняється стабільною і високою врожайністю (120-140 ц / га) .Цукристість сусла 18-21%, кислотність 6,5-7,5 г / дм3.

    Культура винограду прищеплена.  У районах промислового обробітку винограду система ведення кущів неукривного штамбового кордонного типу.  Для великих господарств схема посадки 2,75-3,0 х 1,25м, для дрібних господарств 2-2,5x1,25 м.

   Система обрізки і операції з зеленими частинами куща є в основному типовими для сортів середньої сили росту, що відрізняються високою плодоносністю очок.  При вирощуванні врожаю для споживання в свіжому вигляді навантаження обмежується більшою мірою, щоб не знижувалася товарність продукції.

   Сорт Дружба придатний також для виробництва сухих білих і десертних вин (дегустаційна оцінка 7,8 балів).  В цілому визнаний універсальним (столово-винних).

Text.ru - 100.00%

 

   Дружба. Сорт ранний, совместной болгаро-российской селекции (Инсти­тут виноградарства и виноделия г. Плевен и ВНИИВиВ им. Я.И. Пота­пенко г. Новочеркасск). Получен в результате скрещивания Мискет кайлышки х П-51/23 (Заря Севера х Мускат гамбургский) и ХУП-2/4 (Мускат гамбургский х Сейв Вилар 12375). Районирован в 1994 г. в Южной зоне.

  Листья средние, трехлопастные, среднерассеченные, слабо­-сетчатоморщинистые, светло-зеленые, слабоопушенные, Цветок обоеполый. Грозди средние и крупные (масса 220-280 г). Цилиндри­ческие с сильноразвитым крылом, рыхлые или умеренно плотные.

  Ягоды средние и почти округлые, от желто-зеленой до янтарно-жел­той окраски с сильным восковым налетом, часто с загаром. Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная с очень гармоничным вкусом и мускатным ароматом. Сила роста кустов средняя. Вызревание лозы происходит до 85%.

  Сорт Дружба обладает высокой морозоустойчивостью, практичес­ки устойчив к милдью, у него повышенная устойчивость к оидиуму и серой гнили. Коэффициент плодоношения 1,2. Отличается стабиль­ной и высокой урожайностью (120-140 ц/га).Сахаристость сусла 18-21%, кислотность 6,5-7,5 г/дм3.

   Культура винограда привитая. В районах промышленного возделывания винограда система ведении кустов неукрывная штамбовая кордонного типа. Для крупных хозяйств схема посадки 2,75-3,0 х 1,25м, для мелких хозяйств 2-2,5x1,25 м.

  Система обрезки и операции с зелеными частями куста являются в основном типичными для сортов средней силы роста, отличаю­щихся высокой плодоносностью глазков. При выращивании урожая для потребления в свежем виде нагрузка ограничивается в большей степени, чтобы не снижалась товарность продукции.

  Сорт Дружба пригоден также для производства сухих белых и десертных вин (дегустационная оценка 7,8 балла). В целом приз­нан универсальным (столово-винным).

   Сортимент винограда республики Молдова, В.А.Цуцук, М.С.Кухарски, Ф.А.Оларь и др.; МолдНИИГЭИ, Кишинев, 1998.

 

 

Сорт ранній, спільної болгаро-російської селекції (інститу виноградарства і виноробства м. Плевен і ВНДІВіВ ім. Я.І.Потапенко м.Новочеркасск).  Отриманий у результаті схрещування Міскет кайлишкі х II-51/23 (зоря Півночі х Мускат гамбурзький) і ХVII -2/4 (Мускат гамбурзький х Сейв Вілар 12375).  Районований у 1994 році в Південній зоні.

   Листя середні, трилопатеві, средньорозсічені, слабо-сетчатоморщіністие, світло-зелені, слабопухнасті.  Квітка двостатева.  Термін дозрівання - ранній (115-125 днів).  Грони середні (маса 220-280 грамів), циліндричні з сильноразвитим крилом, пухкі або помірно щільні.  Ягоди середні і майже округлі, від жовто-зеленої до янтарно-жовтого забарвлення з сильним восковим нальотом вагою 4-5 грамів, 22x23 мм, часто із засмагою.  Шкірочка тонка, міцна.  М'якоть соковита (до 70% соку) з дуже гармонійним смаком і мускатним ароматом (цитроного типу).  Сила росту куща середня.  Визрівання лози до 85%.

   Морозостійкості - 23 ° С, практично стійкий до мілдью.  Підвищена стійкість до оїдіуму і сірої гнилі.  Коефіцієнт плодоношення 1,2.  Відрізняється стабільною і високою врожайністю (120-140 ц / га).  Цукристість сусла 18-21%, кислотність 6, 5-7,5 г / квадратний дм.

  Система обрізки і операції з зеленими частинами куща є в основному типовими для сортів середньої сили росту, що відрізняються високою плодоносністю очок.  При вирощуванні врожаю для споживання в свіжому вигляді навантаження обмежується більшою мірою, щоб не знижувалася товарність продукції (навантаження на кущ 40-45 очок, обрізка на 6-8 очок).

  Сорт Дружба придатний для виробництва сухих білих вин (дегустаційна оцінка 7,8 балів).  В цілому визнаний універсальним (столово-винних) (3,5).  Не рекомендується для вирощування на ягоду, так як не має товарного вигляду.  Цей сорт відрізняється дуже сильним мускатом і спробували його один раз запам'ятовує цей приголомшливий смак назавжди.  Сорт варто посадити на присадибній ділянці, для отримання раннього врожаю з приголомшливим смаком, і для виготовлення високоякісних вин.

 Text.ru - 100.00%

 

 Сорт ранний, совместной болгаро-российской селекции (Инститит виноградарства и виноделия г. Плевен и ВНИИВиВ им. Я.И.Потапенко г.Новочеркасск). Получен в результате скрещивания Мискет кайлышки х II-51/23 (заря Севера х Мускат гамбургский) и ХVII -2/4 (Мускат гамбургский х Сейв Вилар 12375). Районирован в 1994 году в Южной зоне.

  Листья средние, трехлопастные, среднерассеченные, слабосетчатоморщинистые, светло-зеленые, слабоопушенные. Цветок обоеполый. Срок созревания – ранний (115-125 дней). Грозди средние (масса 220-280 грамм), цилиндрические с сильноразвитым крылом, рыхлые или умеренно плотные. Ягоды средние и почти округлые, от желто-зеленой до янтарно-желтой окраски с сильным восковым налетом весом 4-5 грамм, 22x23 мм, часто с загаром. Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная (до 70% сока) с очень гармоничным вкусом и мускатным ароматом (цитронного типа). Сила роста куста средняя. Вызревание лозы до 85%.

  Морозоустойкость – 23°С, практически устойчив к милдью. Повышенная устойчивость к оидиуму и серой гнили. Коэффициент плодоношения 1,2. Отличается стабильной и высокой урожайностью (120-140 ц/га). Сахаристость сусла 18-21%, кислотность 6, 5-7,5 г/квадратный дм.

 Система обрезки и операции с зелеными частями куста являются в основном типичными для сортов средней силы роста, отличающихся высокой плодоносностью глазков. При выращивании урожая для потребления в свежем виде нагрузка ограничивается в большей степени, чтобы не снижалась товарность продукции (нагрузка на куст 40-45 глазков, обрезка на 6-8 глазков).

 Сорт Дружба пригоден для производства сухих белых вин (дегустационная оценка 7,8 балла).  В целом признан универсальным (столово-винным) (3,5). Не рекомендуется для выращивания на ягоду, так как не имеет товарного вида. Этот сорт отличается очень сильным мускатом и попробовавшие его один раз запоминает этот потрясающий вкус навсегда.  Сорт стоит посадить на приусадебном участке, для получения раннего урожая с потрясающим вкусам, и для изготовления высококачественных вин.

Использовались материалы: 

1. Умный виноградник для всех, Н.И.Курдюмов, ИД ВЛАДИС РИПОЛ КЛАССИК 2005.

2. Всё о винограде, С.С.Соломонов, Донецк 2007.

3. Сортимент винограда республики Молдова, В.А.Цуцук, М.С.Кухарски, Ф.А.Оларь и др.; Кишинев - 1998.

4.  Виноград на приусадебном участке, Ростов-на Дону, РИО, 1992, составитель Н.П.Кривко.

5. Настольная книга виноградаря любителя, В.М.Стеценко, "Наддніпрянська правда", Херсон, 1992 год.  

6. Интернет-источники.

 

 

Саженцы винограда в упаковке
нет в наличии