Gloria Dei. Глорія Деі. Глория Дей.
РОЗЫ / Саженцы чайно-гибридных роз / 012
Фото чайногибридной розы сорта  Глория Дей Gloria Dei
Фото чайногибридной розы сорта  Глория Дей Gloria Dei
Фото чайногибридной розы сорта  Глория Дей Gloria Dei
Фото чайногибридной розы сорта  Глория Дей Gloria Dei

Характер цвітіння: безперервне;

Висота куща: приблизно 120 см;

Діаметр квітки - близько 15 см;

Стійкість до хвороб та морозів: висока;

Аромат: легкий, квітковий.  Gloria Dei , напевне,  найвідоміший сорт у світі з дуже цікавою історією, з багатим минулим, з множиною прихильників, з величезною кількістю нагород і визнань. Навіть назва у неї не одна. А причина в наступному: у 1935 році нікому не відомий у той час двадцятитрирічний юнак Френсіс Мейян, в результаті схрещування отримав 800 сіянців, з яких їм було відібрано лише 50 для подальшої роботи. У 1936 році з цих п'ятдесяти він відмітив один, який мав надзвичайну красу. Сам автор описав цей сорт так: "Вона утворює квітки дивовижні за формою і розміром, із зеленуватим відтінком, що теплішає до жовтого і поступово переходить у все більш насичений яскраво-червоний по краях пелюсток". З гібридом працювали до 1939 року на полях фірми Meilland. Тоді у нього лише була робоча назва 3-35-40. Перед самим захопленням Франції німецькими військами Мэйян зміг передати живці цього сорту в США, Німеччину і Італію. Війна порушила усі зв'язки між селекціонерами, і до кінця війни автор сорту навіть не знав долі свого гібриду в далеких країнах. А сорт припав до душі усім кому він потрапив на апробацію. Саме у цей момент почалася плутанина в назві. У Італії сорт дістав назву Gioria, в Німеччині Gloria Dei, а в США її назвали Peace, з нагоди закінчення війни. Але сам автор назвав цей сорт на честь своєї мами Madame A.Meilland (саме так до неї звертався в листах з фронту його батько). Тому усі назви мають право на існування, але напевне, з ботанічної точки зору назва, яку дав автор, має вважатися основною. Роком інтродукції є 1945.

Цей сорт відрізняється невимовною красою, яку не можливо передати жодною фотографією. Її квіти мають жовте, а точніше золотисто-жовте забарвлення з рожевою окантовкою по краях. Форма витончена. Мають високий центр. Квіти великі - близько 15 см в діаметрі, махрові (40-45 пелюсток). Висота бутона близько 6 см. Аромат ледь відчутний, фруктовий. Сорт має лише один недолік, той, що зацвітає трохи пізніше за інших, але має щедре, безперервне цвітіння. Має, мабуть, одні з найвищих оцінок за стійкістю. Листя насичено зелене, блискуче. Пагони відмінно визрівають. Прекрасно зимує. Абсолютно не боїться дощу. Вважається безпроблемним сортом, легким у догляді. Висота куща близько 120 см. Сорт є лідером продажів. Досвідчені трояндоводи рекомендують мати в кожному саду сорт Gloria Dei. І на завершення хотілося б додати декілька слів про людину, яка вивела такий прекрасний сорт. Прізвище Мейян було пов'язане з трояндами з початку 20 століття. Френсис ріс в оточенні прекрасного розарію, і любов до квітів йому прищепили з дитинства. Коли батько пішов на війну, юнак зі своєю матір'ю доклав немало зусиль, щоб зберегти невелику, але дуже цінну для них колекцію троянд. А в 17 років Френсис поїхав вчитися до відомого трояндаря Чарльза Маллерина (Charles Mallerin) і саме в цей час він серйозно зацікавився селекцією троянд. Ця людина жила своєю улюбленою справою і в результаті добилася світового визнання, завдяки самовідданності в цій цікавій, кропіткій справі.

© Лафазан Н. Д., 2020.

  Gloria Dei, пожалуй, самый знаменитый сорт в мире с очень интересной историей, с богатым прошлым, с множеством поклонников, с огромным количеством наград и признаний. Даже название у нее не одно. А причина заключается в следующем… В 1935 году никому не известный в то время двадцатитрехлетний юноша Фрэнсис Мэйян, в результате скрещивания получил 800 сеянцев, из которых им было отобрано лишь 50 для дальнейшей работы. В 1936 году из этих пятидесяти он отметил один, который имел необычайную красоту. Сам автор описал этот сорт так: «Она образует цветки изумительные по форме и размеру, с зеленоватым оттенком, теплеющим до жёлтого и постепенно насыщающимся пунцовым по краям лепестков». С гибридом работали до 1939 года на полях фирмы Meilland . Тогда у него лишь было рабочее название 3-35-40. Перед самым захватом Франции немецкими войсками Мэйян смог передать черенки этого сорта в США, Германию и Италию. Война нарушила все связи между селекционерами, и до конца войны автор сорта даже не знал судьбы своего гибрида в дальних странах. А сорт пришелся по душе всем кому он попал на апробацию. Именно в этот момент началась путаница в названии. В Италии сорт получил название Gioia, в Германии Gloria Dei, а в США ее назвали Peace, в честь окончания войны. Но сам автор назвал этот сорт в честь своей мамы  Madame A.Meilland   ( именно так к ней обращался в письмах с фронта его отец). Поэтому все названия имеют право на существование, но пожалуй, с ботанической точки зрения название данное автором является основным. Годом интродукции является 1945.

         Этот   сорт отличается неописуемой красотой, которую не возможно передать ни одной фотографией. Ее цветы имеют желтую, а точнее золотисто желтую окраску с розовой окантовкой по краям. Форма изящная. Имеют высокий центр. Цветы крупные – около 15 см в диаметре, махровые (40-45 лепестков). Высота бутона около 6 см. Аромат еле уловимый, фруктовый. Сорт имеет лишь один недостаток, тот, что зацветает немного позже других, но имеет обильное, непрерывное цветение. Имеет, пожалуй, одни из самых высоких оценок по устойчивости. Листва насыщенно зеленая, блестящая. Побеги отлично вызревают. Прекрасно зимует. Совершенно не боится дождя. Считается  беспроблемным    сортом, легким в уходе. Высота куста около 120 см. Сорт является лидером продаж. Опытные розоводы рекомендуют иметь в каждом саду сорт Gloria Dei.

        И в завершение хотелось бы добавить несколько слов о человеке, который вывел такой прекрасный сорт. Фамилия Мэйян была связана с розами с начала 20 века. Френсис рос в окружении великолепного розария, и любовь к цветам ему привили с детства. Когда отец ушел на войну, юноша со своей матерью приложил не мало усилий, чтобы сохранить небольшую. Но очень ценную для них коллекцию роз. А в 17 лет Френсис поел учиться к известному розоводу Чарльзу Маллерина (Charles Mallerin) и именно в это время он серьезно заинтересовался селекцией роз. Этот человек жил своим любимым делом и в итоге добился мирового признания, с помощью самоотдачи в этом интересном , кропотливом деле.

 

  Дополнительно о сорте Gloria Dei можно прочесть в Азб уке сортов роз.

  Отзывы розоводов и дополнительные фото в Азб уке сортов роз.

 

 

© Лафазан Н. Д., 2010

  

 

 

Вегетирующие саженцы роз
нет в наличии
Саженцы роз в упаковке.
нет в наличии