Gartentraume. Гатентройме
РОЗЫ / Саженцы кустовых роз (шрабы) /
фото роз Gartentraume. Гатентройме
фото роз Gartentraume. Гатентройме

Цветение - обильное, продолжительное;

Высота куста - 100-140 см; 

Диаметр цветка - около 8-9 см;

Устойчивость к болезням и морозам - высокая;

Аромат - насыщенный.Унікальний насичений аромат! Аромат, який «обволікає» простір та кружляє голову. У спекотну погоду він ще більш посилюється. Саме за аромат Gartentraume у 2010 році в Японії на міжнародному конкурсі у Нагаока була нагороджено срібної медалі. Не мало трояндоводів  зупиняють свій вибір на Gartentraume при виборі сорту для поповнення своїх «парфумних» колекцій. І це обумовлено не тільки підходить під критерії ароматів, але і безліччю інших характеристик, завдяки яким ця троянда заслужила визнання трояндоводи.

  Почнемо з цвітіння, критерій, який, мабуть, найбільш значимий для трояндоводів. Як показує практика, Gartentraume зацвітає у саду один з перших, і на протязі всього періоду цвітіння не поступається у обильности цвітіння та декоративних якостях своїм конкурентам. Найчастіше, квітки зібрані у невеликі кисті, а кожну квітку окремо являє собою якийсь шедевр: густо махрових (до 85 пелюсток), ніжно рожевих, з якимось ліловим напиленням квітки, красиво укладене пелюстки (черепітчато методом) у «англійському» стилі, та й діаметр квітки, як правило, досягає 9 та більше сантиметрів ... Торкаючись декоративних якостей квітки, ми повинні підкреслити, що під час цвітіння квітка змінює свою форму то набуваючи схожість з півоніями, то демонструючи чашоподібну форму, нагадуючи химерні помпони, а часом асоціюється зі знайомим всім з дитинства зефіром. Рівно те ж можна зазначити про колір пелюсток зовнішні світліші, у той час як внутрішні демонструють більш контрастні тони, а під час цвітіння квітка може посилювати рожевий, купувати ліловий або ніжно бузкові відтінки, ну а при посадці на сонячному місці на завершальній фазі цвітіння стати практично білим.

  До слова, про цей сорт трояндоводів у один голос говорять, що він на протязі сезону цвітіння ніколи не залишається без квітів. Також з досвіду квітникарів відомо, що Gartentraume легко переносить спекотне літо та порівняно толерантний до дощів. До того ж до всіх своїх достоїнств сорт досить непогано переносить зими (6 зона), і має непогану стійкість до хвороб, яка дозволяє обмежитися лише профілактичними обробками.

  З недоліків цього сорту ми мусимо зазначити, що квітка тримається лише близько 3-5 днів, але при його рясному цвітінні це не стає глибоким розчаруванням. До слова, серед  трояндоводів існує думка, що не зайва садити Gartentraume по 3 куща, у цьому випадку виходить неймовірно ефектний та пишний кущ. Але і при традиційній посадці Gartentraume не розчарує формою куща, бо він у нього акуратний не дивлячись на щедрість цвітіння, не вимагає опори.

  На завершення відзначимо, що «Gartentraume» у перекладі з німецького звучить як «Мрії саду» та сорт дійсно підтверджує свою назву, оскільки володіє відмінними декоративними якостями, чудовим ароматом, гідної стійкісті та відповідно, заслуженим визнанням. Так само слід підкреслити, що у російськомовних джерелах цей сорт може зустрічатися як Гатентройме, Гартентройме, Гартентрауме  Гартентраум. Появою Gartentraume ми зобов'язані селекціонерові Гансу Еверс, який отримав її у результаті селекційної роботи у 1997 році, а представлена трояндоводів ця троянда була після практично десяти років (2005 - 2006) відомої трояндоводческой фірмою Німеччини танталу.

© Лафазан Н. Д., 2020.

Text.ru - 100.00%

 Уникальный насыщенный аромат! Аромат, который «обволакивает» пространство и кружит голову. В жаркую погоду он еще более усиливается. Именно за аромат Gartentraume в 2010 году в Японии на международном конкурсе в Нагаоке  была удостоена серебряной медали. Не мало розоводов останавливают свой выбор на  Gartentraume при выборе сорта для пополнения своих «парфюмных» коллекций. И это обусловлено не только подходящим под критерии ароматом, но и множеством других характеристик, благодаря которым эта роза заслужила признания розоводам.

  Начнем с цветения, критерий, который, пожалуй, самый значимый для розоводов. Как показывает практика,  Gartentraume зацветает в саду один из первых, и на протяжении всего периода цветения не уступает в обильности цветения и декоративных качествах своим конкурентам. Зачастую, цветки собранны в небольшие кисти, а каждый цветок в отдельности представляет собой некий шедевр: густомахровый (до 85 лепестков), нежно-розовый, с неким лиловым напылением цветок, красиво уложенные лепестки (черепитчатым методом) в «английском» стиле, да и диаметр цветка, как правило, достигает 9 и более сантиметров… Касаясь декоративных качеств цветка, мы должны подчеркнуть, что на протяжении цветения цветок изменяет свою форму то приобретая схожесть с пионами, то демонстрируя чашевидную форму, то напоминая причудливые помпоны, а временами ассоциируется со знакомым всем с детства зефиром. Ровно то же можно отметить  и о цвете лепестков – наружные более светлые, в то время как  внутренние демонстрируют более контрастные тона, а на протяжении цветения цветок может усиливать розовый, приобретать лиловый либо нежно-сиреневый оттенки, ну а при посадке на солнечном месте на завершающей фазе цветения стать практически белым.

  К слову, об этом сорте розоводы в один голос говорят, что он на протяжении сезона цветения никогда не остается без цветов. Также из опыта цветоводов известно, что Gartentraume легко переносит жаркое лето и сравнительно толерантен к дождям. Вдобавок ко всем своим достоинствам сорт весьма неплохо переносит зимы (6 зона), и имеет неплохую устойчивость к болезням, которая позволяет ограничиться лишь профилактическими обработками.

  Из недостатков этого сорта мы обязаны отметить, что цветок держится лишь около 3-5 дней, но при его обильном цветении это не становится глубоким разочарованием. К слову, среди розоводов бытует мнение, что не лишнее садить Gartentraume по 3 куста, в этом случае получается неимоверно эффектный и пышный куст. Но и при традиционной посадке Gartentraume не разочарует формой куста, так как он у него аккуратный и, не смотря на обильность цветения, не требует опоры.

  В завершение отметим, что «Gartentraume» в переводе с немецкого звучит как «Мечты сада» и сорт действительно подтверждает свое название, так как обладает отличными декоративными качествами, замечательным ароматом, достойной устойчивостью и, соответственно, заслуженным признанием. Так же следует подчеркнуть, что в русскоязычных источниках этот сорт может встречаться как Гатентройме, Гартентройме, Гартентрауме и Гартентраум. Появлением Gartentraume мы обязаны селекционеру Гансу Эверсу, который получил её в результате селекционной роботы в 1997 году, а представлена розоводам эта роза была по прошествии практически десяти лет (2005 – 2006) известной розоводческой фирмой Германии Тантау.

© Лафазан Н. Д., 2016.

Саженцы роз в упаковке.
нет в наличии