Sea Foam. Си Фоум
РОЗЫ / Саженцы кустовых роз (шрабы) /
фото розы Sea Foam. Си Фоум
фото розы Sea Foam. Си Фоум

Цветение - непрерывное;

Высота куста - 80 - 100 см; 

Диаметр цветка - 4 - 5
 см;


Устойчивость к болезням - выше средней, к
 морозам - высокая;

Аромат - легкий.  Sea Foam у перекладі з англійської «Морська піна». Таку назву якнайкраще характеризує цвітіння цієї троянди. Зацвітає вона у розаріях, як правило, не першої, але її неймовірну цвітіння не припиняється аж до стійких осінніх заморозків. Кожна квітка це шедевр густомахрові, прекрасно складений, ніжний, білого кольору з рожевим відливом на початку свого цвітіння або у прохолодну погоду. Хоча насправді не так цінно у її цвітінні декоративні якості квітки, як ефект білосніжних каскадів у цілому, у якому складно при побіжному погляді виділити невеликі квітки (від 5 до 10 см). До слова діаметр квітки залежить безпосередньо від клімату, у якому виростає рослина: у жаркому сухому він менше, у прохолодному та вологому розмір збільшується та цвітіння стає ще більш вражаючим. Не дивлячись на те, що характеристики сортів не позиціонують Sea Foam як троянду стійку до дощів, розоводи виходячи з практичних спостережень стверджують зворотне  до дощу толерантна та на цвітінні, як правило, дощі ніяк не позначаються.

   Завдяки своїм гнучким паросткам сорт може широко використовуватися у озелененні. Його застосовують як невисоку плетистую троянду як «слухняного» почвопокровнікі, для створення невисоких живоплотів, озеленюють схили, а також вирощують у штамбової культурі.

   Ленс Уолхайм називає цю троянду «невимогливою та невибагливою», а як рослина характеризує Sea Foam «міцним, стійким до хвороб». Описуючи махрові, кремово  білі квіти, відзначають їх легкий аромат.

  В. В. Воронцов та В. І. Коробов починають опис Сі Фоум наступними словами: «Квітки блискучо білі з ніжно рожевим нальотом, пізніше вершково білі, середнього розміру, махрові, у суцвіттях. Описуючи саму рослину, автори відзначають, що дугоподібними пагони досить довгі (до 2-х метрів) з часом набувають властивостей стеляться. Кущі покриває дрібна, шкіряста, глянсова листя. Також автори зазначають, що сорт цвіте рясно та тривало, та говорять про її цвітінні, що вона «розстеляється по землі подібно морській піні».

  Євген Писарєв у книзі «Троянди. Енциклопедія »наводить дані ЦБС СО РАН про зимостійкості оціненої у 100%. Форму куща автор називає розлогою, відзначаючи, що він широкий, з никнуть пагонами, за що Sea Foam часто відносять до почвопокровним.

   Щодо цвітіння автор підкреслює, що воно триває практично без перерви все літо.

  Сорт отриманий у 1964 році в США (E. W. Schwartz) при схрещуванні (((White Dawn x Pinocchio) x (White Dawn x Pinocchio)) x (White Dawn x Pinocchio)).

© Лафазан Н. Д., 2020.

Text.ru - 100.00%

Sea Foam в переводе с английского «Морская пена». Такое название как нельзя лучше характеризует цветение этой розы. Зацветает она в розариях, как правило, не первой, но ее неимоверное цветение не прекращается вплоть до устойчивых осенних заморозков. Каждый цветок это шедевр густомахровый, прекрасно сложенный, нежный, белого цвета с розовым отливом в начале своего цветения или в прохладную погоду. Хотя на самом деле не так ценно в ее цветении декоративные качества цветка, как эффект белоснежных каскадов в целом, в котором сложно при беглом взгляде выделить некрупные цветки (от 5 до 10 см). К слову диаметр цветка зависит напрямую от климата, в котором произрастает растение: в жарком сухом он меньше, в прохладном и влажном - размер увеличивается и цветение становится еще более впечатляющим. Не смотря на то, что характеристики сорта не позиционируют Sea Foam как розу устойчивую к дождям, розоводы исходя из практических наблюдений утверждают обратное – к дождю толерантна и на цветении, как правило, дожди никак не сказываются.

    Благодаря своим гибким побегам сорт может широко использоваться в озеленении. Его применяют как невысокую плетистую розу в качестве «послушного» почвопокровника, для создания невысоких живых изгородей, озеленяют склоны, а также выращивают в штамбовой культуре.

  Лэнс Уолхайм называет эту розу «нетребовательной и неприхотливой», а как растение характеризует  Sea Foam «крепким, устойчивым к болезням». Описывая махровые, кремово- белые цветки, отмечают их легкий аромат.

  В. В. Воронцов и В. И. Коробов начинают описание Си Фоум следующими словами: «Цветки блестяще-белые с нежно-розовым налетом, позднее сливочно-белые, среднего размера, махровые, в соцветиях. Описывая само растение, авторы отмечают, что дуговидные побеги достаточно длинные (до 2-х метров) со временем приобретают свойства стелящихся. Кусты покрывает мелкая, кожистая, глянцевая листва. Также авторы отмечают, что сорт цветет обильно и длительно, и говорят о ее цветении, что она «расстилается по земле подобно морской пене».

  Евгений Писарев в книге « Розы. Энциклопедия» приводит данные ЦБС СО РАН о зимостойкости оцененной в 100 %. Форму куста автор называет раскидистой, отмечая, что он широкий, с поникающими побегами, за что Sea Foam часто относят к почвопокровным.

  Относительно цветения автор подчеркивает, что оно продолжается практически без перерыва все лето.

  Сорт получен в 1964 году в США (E. W. Schwartz) при скрещивании ((( White Dawn x Pinocchio) x ( White Dawn x Pinocchio)) x ( White Dawn x Pinocchio)).

  Использовались материалы:

1. Розы для чайников, Ленс Уолхайм, Москва, ООО "И. Д. Вильямс", 2010.

2. «Все о розах», Воронцов В.В., Коробов В.И., Москва, «Фитон+», 2007 год.

3. "Розы. Энциклопедия",  Е.Писарев, OOO «Эксмо», 2009 год.

© Лафазан Н. Д., 2019.

Text.ru - 100.00%


Саженцы роз в упаковке
80 грн.