Rhapsody in Blue. Рапсодия ин Блу.
РОЗЫ / Саженцы кустовых роз (шрабы) /
Фото розы Rhapsody in Blue. Рапсодия ин Блу
Фото розы Rhapsody in Blue. Рапсодия ин Блу
Фото розы Rhapsody in Blue. Рапсодия ин Блу
Фото розы Rhapsody in Blue. Рапсодия ин Блу
Фото розы Rhapsody in Blue. Рапсодия ин Блу

Цветение - обильное, напрерывное;

Высота куста - около 120 см.;

Диаметр цветка - 5-6 см.;

Устойчивость к морозам и болезням - выше средней;

Аромат - нежный.  «У троянди незвичайно фіолетово пурпурового кольору» так починає свій опис Rhapsody in Blue Н.В. Резвін у книзі «Вирощуємо троянди на дачній ділянці». Ця троянда дійсно незвичайна і саме вона може стати родзинкою вашого саду. Навіть завзяті прихильники густо махрових квіток виявляються роззброєні перед її красою та оригінальністю. Пурпурно фіолетові пелюстки мають білу підставу, на якому затишно розташовуються ніжні золотаві тичинки. Це поєднання синіх та жовтих тонів на тлі зеленої, шкірястою, великої, блискучою листя ще більше підсилює враження. Її напівмахрові (до 25 пелюсток), невеликі (5-6 см) квітки зібрані у кисті (від 3 до 9 квіток), які крім декоративних якостей мають чудовий аромат. Називаючи цей сорт «одним з найулюбленіших» Н.В. Резвін також підкреслює його відмінне цвітіння та стійкість: цвіте все літо. Добре цвіте та має здорову листя навіть у несприятливих умовах майже у тіні та при поганому провітрюванні. Л.І. Бумбеева у своїй книзі «Троянди» крім рясного цвітіння відзначає її зимостійкість. У цій же книзі автор вказує, що у 2003 році троянда була визнана «Троянда року». Євген Писарєв у своїй книзі «Троянди. Енциклопедія »називає Rhapsody in Blue« високопрофесійним творінням ». Захоплюється її красою та А.Теоріна у книзі «Троянди». Цей автор дає рекомендації використовувати Рапсодію ін Блу у міксбодерах з жовтими та білими трояндами, хоча кожен з трояндоводів може експериментувати з іншими поєднаннями, часом більш сміливими. Красою цього сорту можна захоплюватися нескінченно та можна цитувати ще у багатьох авторів, але повне враження від Рапсодії ін Блу можна отримати, лише побачивши її у цвітінні, особливо вона захоплює при настанні сумерок, набуваючи при такому освітленні темно синє забарвлення. При плануванні місця під посадку цієї троянди слід мати на увазі, що кущі цієї троянди добре розгалужені, досить високі (близько 120 см) вертикально зростаючі, у ширину сягають 70 см. Варто враховувати, що якщо Ви відведете їй місце на пекучому сонці, то квітки будуть вигоряти до ніжнобузкових. Залишається лише додати, що сорт отриманий при схрещуванні Summer Wine х (International Herald Tribune x ((Blue Moon x Montezuma) x (Violacea x Montezuma))), представлена  ??у 2002 році під відомим для нас назвою Rhapsody in Blue, хоча її автор (Frank R. Cowlishaw) вивів її у 1999 році та робочою назвою було FRAntasia. Свою назву цей сорт троянди отримав на честь Рапсодії в стилі Блюз, Джорджа Гершвіна, представленої публіці у 1924 році та стала одним з кращих творів цього автора.

© Лафазан Н. Д., 2020.

Text.ru - 100.00%

  «У розы необыкновенно фиолетово-пурпурный цвет» - так начинает свое описание Rhapsody in Blue Н.В. Резвина в книге «Выращиваем розы на дачном участке». Эта роза действительно необычна и именно она может стать изюминкой Вашего сада. Даже рьяные приверженцы густомахровых цветков оказываются обезоружены перед её красотой и оригинальностью. Пурпурно-фиолетовые лепестки имеют белое основание, на котором уютно располагаются нежные золотистые тычинки. Это сочетание синих и желтых тонов на фоне зеленой, кожистой, крупной, блестящей листвы еще более усиливает впечатление. Её полумахровые (до 25 лепестков), некрупные (5-6 см) цветки собраны в кисти (от 3 до 9 цветков), которые помимо декоративных качеств имеют восхитительный аромат. Называя этот сорт «одним из самых любимых» Н.В. Резвина также подчеркивает его отличное цветение и устойчивость: цветет все лето. Хорошо цветет и имеет здоровую листву даже в не благоприятных условиях – почти в тени и при плохом проветривании. Л.И. Бумбеева в своей книге «Розы» помимо обильного цветения отмечает ее зимостойкость. В этой же книге автор указывает, что в 2003 году роза была признана «Розой года». Евгений Писарев в своей книге «Розы. Энциклопедия» называет Rhapsody in Blue «высокопрофессиональным творением». Восхищается её красотой и А.Теорина в книге «Розы». Этот автор дает рекомендации использовать Рапсодию ин Блу в миксбодерах с желтыми и белыми розами, хотя каждый из розоводов может экспериментировать с другими сочетаниями, порой более смелыми. Красотой этого сорта можно восхищаться до бесконечности и можно цитировать еще многих авторов, но полное впечатление от Рапсодии ин Блу можно получить, лишь увидев её в цветении, особенно она восхищает при наступлении сумерок, приобретая при таком освещении темно-синюю расцветку. При  планировании места под посадку этой розы следует иметь ввиду, что кусты этой розы хорошо разветвленные, достаточно высокие (около 120 см) вертикально растущие, в ширину достигают 70 см. Стоит учитывать, что если Вы отведете ей место на палящем солнце, то цветки будут выгорать до нежно-сиреневых. Остается лишь добавить, что сорт получен при скрещивании Summer Wine х (International Herald Tribune x ((Blue Moon x Montezuma) x (Violacea x Montezuma))), представлена в 2002 году под известным для нас названием Rhapsody in Blue, хотя ее автор (Frank R. Cowlishaw) вывел ее в 1999 году и рабочим названием было FRAntasia. Свое название этот сорт розы получил в честь Рапсодии в стиле Блюз, Джорджа Гершвина, представленной публике в 1924 году и ставшей одним из лучших произведений этого автора.


Дополнительно о этом сорте, а также отзывы и фото розоводов в Азбуке сортов роз

© Лафазан Н. Д., 2012  

Саженцы роз в упаковке.
нет в наличии