Kordes Brillant. Кордес Бриллиант
РОЗЫ / Саженцы кустовых роз (шрабы) /
фото розы Kordes Brillant. Кордес Бриллиант
Kordes Brillant фото роз
фото розы Kordes Brillant. Кордес Бриллиант
фото розы Kordes Brillant. Кордес Бриллиант
фото розы Kordes Brillant. Кордес Бриллиант

Цветение - обильное, непрерывное;

Высота куста - 120 - 150 см; 

Диаметр цветка - 8 - 10 см;

Устойчивость к болезням - выше средней, к морозам - высокая;

Аромат - легкий.  Ця троянда виглядає виключно яскраво на тлі інших сортів. Її колір описують як червоний або як помаранчевий, але насправді правильніше його буде назвати червоним. І що цікаво, на кущах настільки багато цих помітних червоних квіток, що вони просто таки перемикають погляд перехожого на їхнє цвітіння. Підкреслимо, що забарвлення цих «аленьких квіточок» зберігається дуже довго, при цьому їм дарма дощі та спека. Крім декоративних якостей окремо взятої квітки та пишного цвітіння куща у цілому привертає трояндоводів та хороша стійкість Kordes Brillant до хвороб та бездоганна стійкість до морозів. По морозостійкості Кордес Діамант відноситься до 5 зоні, а стійкість до хвороб нерідко називають відмінною, невважаючи на те, що оригінатором заявлена ?стійкість як «вище середньої», що означає, можливе пошкодження у несприятливі дощові роки з прохолодними ночами.

  Враження від великих (8-10 см у діаметрі), махрових (близько 35 пелюсток) квіток, кожен передає по різному. Далі наведемо лише кілька цитат для передачі вражень трояндоводів.

  В.В Воронцов та В.І Коробов у своїй книзі «Все про троянди» пишуть про Kordes Brillant: «Квітки бокаловидні, ... великі ..., у щільних суцвіттях, надзвичайно насиченою помаранчевої забарвлення (до амарово червоною, дуже стійкі до вигорання». Євген Писарєв ( «Троянди. Енциклопедія») характеризує цей сорт наступними словами: «справжній« діамант »будь якому саду», підкреслюючи його «яскраве забарвлення та безліч цвітіння», які є причиною привабливості Kordes Brillant у розаріях. Він же зазначає, що квітка «великий, сувора бокаловидна форма».

  Н.В. Резвін «Вирощуємо троянди на присадибній ділянці») свій опис сорту починає зі слів «Високий, до 1,5 метра, червоний кущ, що приковує погляд».

  А Арбатська Ю.А. у своїй статті «Полуплетістие троянди у композиційній структурі арберетума Нікітського ботанічного саду» зазначає, що «тривалість цвітіння однієї квітки 10-12 днів, одного суцвіття 15- 17 днів», а у цілому говорить про цвітіння даного сорту з середини червня до середини листопада ». Саме цей автор відзначає, що найбільш вдале застосування Кордес Діамант як високого чагарнику без опори.

   Завершуючи опис сортових якостей цієї троянди доповнимо, що красиві кущі покриті глянсовим листям середнього розміру насиченого, темно зеленого кольору.

   Ну і, звичайно ж, ми зобов'язані сказати, що появі даного сорту ми зобов'язані німецькому селекціонерові Рамьера Кордес, який у результаті селекційної роботи при схрещуванні Sym pathie та невідомого сіянця у 1983 році отримав Kordes Brillant. Так само варто враховувати, що цей сорт троянди може зустрічатися у каталогах виробників під назвою Brillant, або робочою назвою KORbisch.

© Лафазан Н. Д., 2021 

 Эта роза смотрится исключительно ярко на фоне других сортов. Её цвет описывают как красный или как оранжевый, но на самом деле правильнее его будет назвать алым. И что интересно, на кустах настолько много этих броских алых цветков, что они просто таки переключают взгляд прохожего на их цветение. Подчеркнем, что окрас этих «аленьких цветочков» сохраняется очень долго, при этом им нипочем дожди и солнцепек. Помимо декоративных качеств отдельно взятого цветка и пышного цветения куста в целом привлекает розоводов и хорошая устойчивость Kordes Brillant к болезням и безупречная устойчивость к морозам. По морозостойкости Кордес Бриллиант относится к 5 зоне, а устойчивость к болезням не редко называют отменной, несмотря на то, что оригинатором заявлена устойчивость как «выше средней», что означает, возможное повреждение в неблагоприятные дождливые годы с холодными ночами.

  Впечатление от крупных (8-10 см в диаметре), махровых (около 35 лепестков) цветков, каждый передает по-разному. Далее приведем лишь несколько цитат для передачи впечатлений розоводов.

  В.В Воронцов и В.И Коробов в своей книге «Все о розах» пишут о Kordes Brillant: «Цветки бокаловидные, … крупные …, в плотных соцветиях, чрезвычайно насыщенной оранжевой окраски (до амарово-красной, очень устойчивы к выгоранию». Евгений Писарев («Розы. Энциклопедия») характеризует этот сорт следующими словами: «настоящий «бриллиант» в любом саду», подчеркивая его «яркую окраску и обилье цветения», которые являются причиной привлекательности Kordes Brillant в розариях. Он же отмечает, что цветок «крупный, строгой бокаловидной формы».

  Н.В. Резвина («Выращиваем розы на приусадебном участке») своё описание сорта начинает со слов «Высокий, до 1,5 метра, алый куст, приковывающий взгляд».

  А Арбатская Ю.А. в своей статье «Полуплетистые розы в композиционной структуре арберетума Никитского ботанического сада» отмечает, что «продолжительность цветения одного цветка 10-12 дней, одного соцветия 15- 17 дней», а в целом говорит о цветении данного сорта с середины июня до середины ноября». Именно этот автор отмечает, что наиболее удачное применение   Кордес Бриллиант в качестве высокого кустарника без опоры.

  Завершая описание сортовых качеств этой розы дополним, что красивые кусты покрыты глянцевой листвой среднего размера насыщенного, темно-зеленого цвета.


  Ну и, конечно же, мы обязаны сказать, что появлению данного сорта мы обязаны германскому селекционеру Рамьеру Кордесу, который в результате селекционной работы при скрещивании Sym pathie и неизвестного сеянца в 1983 году получил Kordes Brillant. Так же стоит учитывать, что этот сорт розы может встречаться в каталогах производителей под названием Brillant, или рабочим названием KORbisch.


© Лафазан Н. Д., 2011 

Саженцы роз в упаковке.
нет в наличии